2021. gada 28. janvārī, plkst. 13:00 Daugavpils Universitātē norisināsies apaļā galda diskusija “Radikālisms un terors: metodoloģiskie izaicinājumi”.

2021. gada 28.-29. janvārī notiks Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes (DU HF) starptautiskā zinātniskā konference Zinātniskie lasījumi XXXI. Konference tiek organizēta kopš 1991. gada janvāra katra janvāra pēdējā ceturtdienā un piektdienā, tādējādi aizgūstot nosaukumu “Janvāra lasījumi”. Konference vieno pētniekus ar daudzveidīgām interesēm, tāpēc Zinātniskie lasījumi XXXI noris 6 dažādās tematiskajās darba grupās (baltu valoda: sinhronija un diahronija; slāvu valodas vēstures un kultūras kontekstā; jaunākie pētījumi ģermānistikā; angļu valoda: sinhronija un diahronija; mūsdienu pētījumi translatoloģijā; smiekli un asaras literatūrā un kultūrā; dzīves rakstība: tradīcijas un novatoriskais; vēsture: avoti un cilvēki). Tomēr šogad "Saprast teroru” projekta pētniekiem tika sniegta iespēja piedalīties terorisma tematikai veltītā diskusijā.

"Saprast teroru” projekta pētnieki DU HF XXXI Zinātnisko lasījumu ietvarā 2021. gadā 28. janvārī, plkst. 13:00 piedalīsies apaļā galda diskusijā “Radikālisms un terors: metodoloģiskie izaicinājumi”. Apaļā galda diskusija ir veltīta terorisma pētniecības un metodoloģisko iestrādņu problemātikai.

Diskusijā uzstāsies un savus referātus prezentēs:

  • Māris Kūlis (Rīga, Latvija), Fenomenoloģija terorisma pētniecībai (Phenomenology for Terrorism Studies)
  • Kitija Mirončuka (Rīga, Latvija) Terora izpausmes: no brīvības cīņām līdz terorismam (Manifestations of Terror: from Freedom Fights to Terrorism)
  • Anita Stašulāne (Daugavpils, Latvija) Radikalizācijas saknes: citādības problēma (Roots of Radicalization: The Problem of Otherness)
  • Elvīra Šimfa (Rīga, Latvija) Hannas Ārentes totalitārisma analīze: terorisma aspekti (Hannah Arendt’s Analysis of Totalitarism: Some Aspects of Terrorism)

Aicinām sekot līdzi jaunākajām ziņām, lai iepazītos ar apaļā galda diskusijas ziņojumu, kas tiks publicēts pēc diskusijas norises.

Dalīties

Saistītais saturs

Norisinājusies apaļā galda diskusija Daugavpilī
28.01.2021.

Norisinājusies apaļā galda diskusija Daugavpilī