Projekts

Saprast teroru: fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai

Pētījumu ir finansējusi Latvijas Zinātņu padomes, Lietišķo un fundamentālo projektu programmas projekts Nr. lzp-2020/2-0088

Projekta darbība: 1.12.2020.-31.12.2021.